Olimpiade și concursuri

Informații privind olimpiadele și concursurile de fizică sunt disponibile la adresa: https://fizpreiasi.wixsite.com/fizicaiasi/olimpiade-concursuri 

 - Olimpiada de Fizică: etapa județeană se organizează la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași, în data de 15.02.2020. 
 - Olimpiada Astronomie și Astrofizică: etapa județeană se organizează la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași, în data de 01.02.2020

OLIMPIADA DE ISTORIE

ETAPA JUDEȚEANĂ, 7 MARTIE 2020

           Vă comunicăm următoarele informații referitoare la desfășurarea etapei județene a OLIMPIADEI DE ISTORIE, din ziua de SÂMBĂTĂ, 7 MARTIE 2020 (cf. Calendarului oficial MEN) la LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI:

            La Olimpiada de Istorie pot participa elevi din învățământul de stat, particular și confesional, indiferent de forma de învățământ. Participarea la această olimpiadă este opţională şi individuală. Probele de concurs se vor desfăşura pe clase: a VIII-a, a IX-a, a X-a a XI-a, a XII-a. Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor. La toate etapele se susține o proba scrisă.

În vederea unei bune desfășurări a OLIMPIADEI DE ISTORIE, vă comunicăm următoarele:

 • Listele cu repartizarea elevilor participanți pe săli vor fi postate pe site-ul și la avizierul Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași în ziua de vineri, 6 martie 2020, după ora 16.00. Atragem atenția că, elevii care nu figurează în tabelele și baza de date online a ISJ, transmise către organizatori la termenul indicat în Adresa 529/28.01.2020, nu vor putea participa la acest concurs iar responsabilitatea acestei situații nedorite revine exclusiv școlilor de proveniență.
 • Ora la care elevii vor fi prezenți sâmbătă este 09.00, cu precizarea că accesul în săli este permis până la ora 09.30, pe baza unui act de identitate (carte de identitate, carnet de elev vizat pentru anul școlar în curs, certificat de naștere în cazul celor cu vârsta sub 14 ani).
 • Proba scrisă va începe la ora 10.00 și va dura 3 ore.
 • Pentru a asigura obiectivitatea evaluării lucrărilor la proba scrisă, cele două subiecte ale variantei alese vor fi tratate pe foi separate și evaluate independent (SUBIECTUL 1 și SUBIECTUL 2 se tratează începând cu FILA 1).
 • Rezultatele inițiale vor fi afișate la avizierul și pe site-ul Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași după finalizarea evaluării, cel târziu duminică, 8 martie 2020, ora 14.00.
 • Eventualele contestații se vor depune la secretariatul Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași, luni, 9 martie 2020, în intervalul orar 12.00-15.00. Rezultatele finale se vor afișa la avizierul și pe site-ul Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași cel târziu marți, 10 martie 2020, ora 14.00.
 • Rezolvarea contestațiilor: sunt admise contestațiile în cazul cărora între nota inițială și nota de la contestații există o diferență de cel puțin 5 puncte (respectiv 0,50 puncte). Contestațiile sunt considerate admise atât prin creștere cât și prin scădere. La etapa județeană, conf. Regulamentului olimpiadei, nu se aplică procedura de vizualizare a tezei de către elev. Notele acordate de comisiile de contestații sunt definitive.
 • Calificarea elevilor la etapa națională: Se atribuie fiecărui inspectorat școlar județean câte un loc pentru fiecare an de studiu. Punctajul minim obținut la etapa județeană este de 85 de puncte (nota minimă obținută- 8,50). În baza prevederilor Art. 15 alin (4) din cadrul Metodologiei- cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, se atribuie un număr de 23 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin (3) din cadrul aceleiași Metodologii. Și în acest caz, pentru a participa la etapa națională pe locurile suplimentare este necesar ca punctajul minim obținut la etapa județeană să fie de 85 de puncte (nota minimă obținută- 8,50). Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le oferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform metodologiei.

Pentru alte informații puteți consulta:

 • Regulamentul specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de istorie, nr. 25.102/22.01.2019;
 • Ordinul 4203/30.07.2018, cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a OMECS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare;
 • Ordinul 3015/08.01.2019 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a OMECS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare

Dorim succes elevilor și profesorilor coordonatori!

Comisia județeană de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor olimpiadei de istorie

OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

ETAPA JUDEȚEANĂ, 29 FEBRUARIE 2020

            Vă comunicăm următoarele informații referitoare la desfășurarea etapei județene a OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, din ziua de SÂMBĂTĂ, 29 FEBRUARIE 2020 (cf. Calendarului oficial MEN) la LICEUL TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR” IAȘI:

            Olimpiada de Științe socio-umane reprezintă un concurs de excelență. Disciplinele de concurs sunt: educație civică (ciclul primar), cultură civică și educație socială (ciclul gimnazial), logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie (ciclul liceal). La toate etapele se susține o proba scrisă.

În vederea unei bune desfășurări a OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, vă comunicăm următoarele:

 • Listele cu repartizarea elevilor participanți pe săli vor fi postate pe site-ul și la avizierul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași în ziua de vineri, 28 februarie 2020, după ora 16.00. Atragem atenția că, elevii care nu figurează în documentele și baza de date online transmise către organizatori, la termenul indicat în Adresa 530/28.01.2020, nu vor putea participa la acest concurs iar responsabilitatea acestei situații nedorite revine exclusiv școlilor de proveniență.
 • Ora la care elevii vor fi prezenți sâmbătă este 09.00, cu precizarea că accesul în săli este permis până la ora 09.30, pe baza unui act de identitate (carte de identitate, carnet de elev vizat pentru anul școlar în curs, certificat de naștere în cazul celor cu vârsta sub 14 ani).
 • Proba scrisă va începe la ora 10.00 și va dura 2 ore (pentru proba la Cultură civică și educație socială) și de 3 ore pentru probele de la nivel liceal.
 • Rezultatele inițiale vor fi afișate la avizierul și pe site-ul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași după finalizarea evaluării, cel târziu duminică, 1 martie 2020, ora 14.00.
 • Eventualele contestații se vor depune la secretariatul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași, luni, 2 martie 2020, în intervalul orar 12.00-15.00. Rezultatele finale se vor afișa la avizierul și pe site-ul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași cel târziu marți, 3 martie 2020, ora 14.00.
 • Rezolvarea contestațiilor: sunt admise contestațiile în cazul cărora între nota inițială și nota de la contestații există o diferență de cel puțin 5 puncte (respective 0,50 puncte). Contestațiile sunt considerate admise atât prin creștere cât și prin scădere. La etapa județeană nu se aplică procedura de vizualizare a tezei de către elev. Notele acordate de comisiile de contestații sunt definitive.
 • Calificarea elevilor la etapa națională: Se califică din cadrul fiecărui județ lucrarea (ciclul primar- educație civică), echipajul (ciclul gimnazial- cultură civică și educație socială) și elevi individual (ciclul liceal) în următoarele condiții:
 1. Punctajul minim obținut la etapa județeană este de 85 de puncte (nota minimă obținută- 8,50);
 2. Pentru disciplina educație civică- lucrarea clasată pe locul I (premiul I);
 3. Pentru disciplina cultură civică și educație socială, echipajul clasa pe locul I (premiul I);
 4. Pentru disciplinele logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie (ciclul liceal), elevii clasați pe locul I (premiul I);
 5. În baza prevederilor Art. 15 alin (4) din cadrul Metodologiei- cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, pentru elevii care participă individual pentru fiecare disciplină, și pentru elevii care au participat la olimpiada de cultură civică, ciclul gimnazial, se atribuie un număr de 23 de locuri suplimentare/disciplină de liceu, respective 23 de locuri suplimentare pentru echipajele de cultură civică de la gimnaziu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, conform clasamentului national realizat după finalizarea etapei județene și calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin (3) din cadrul aceleiași Metodologii. Și în acest caz, pentru a participa la etapa națională pe locurile suplimentare este necesar ca punctajul minim obținut la etapa județeană să fie de 85 de puncte (nota minimă obținută- 8,50). Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le oferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform metodologiei.

Pentru alte informații puteți consulta:

 • Regulamentul specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de Științe socio-umane, nr. 25.103/22.01.2019;
 • Ordinul 4203/30.07.2018, cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a OMECS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare;
 • Ordinul 3015/08.01.2019 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a OMECS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare

Dorim succes elevilor și profesorilor coordonatori!                                                               

  Comisia județeană de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor

 
Ediția a VI-a – 2020, a concursului GeoInfoVirtual, va avea loc în data de 21 februarie, orele 12.00-14.00. Concursul este înscris în calendarul Concursurilor Naționale 2020, la categoria Concursuri școlare interdisciplinare și transdisciplinare, fără finanțare MEC, poziția 110, pag 11 – Calendarul concursurilor naționale școlare 2020 (Anexa 6).

 

Regulamentul,  înscrierea elevilor, a profesorilor coordonatori și a profesorilor responsabili de primirea parolei se realizează accesând site-ul interactiv al concursului:

http://liis.ro/~geoinfovirtual/

Înscrierea se va face in perioada 10.02 – 14.02.2020, pe un formular de înregistrare on-line, sub forma unor date specifice fiecărui elev, formular care după data de 14.02.2020 va dispărea de pe site. Toate informațiile cu privire la înregistrarea concurenților, primirea subiectelor, a parolei și desfășurarea probei se regăsesc pe site-ul competiției la rubricile: Organizare, În atenția concurenților, În atenția profesorilor coordonatori, Informații tehnice.

Ne dorim, deopotrivă, o testare a cunoştinţelor și abilităților concurenților, într-un context nou, inovator, adaptat societăţii informaţionale şi hipertehnologizate dar şi sporirea motivaţiei pentru studiul aprofundat al geografiei. Considerăm oportun momentul și ca o verificare, a unor candidați, înainte de Olimpiada Județeană de Geografie, de aceea corectitudinea din timpul desfășurării concursului este utilă pentru toți, organizatori și participanți.

 

Persoane de contact:

Prof. Mihaela Lesenciuc – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., tel. 0743034447

Prof. Valeriu Vâlcu (școala gazdă, administrator site) –  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , tel. 0757015208

 

Prof. dr. Mihaela Lesenciuc
Inspector Școlar ISJ Iași