INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU EDUCAȚIE MUZICALĂ

 

 

Curriculum vitae

 

INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU EDUCAȚIE PLASTICĂ

Dumitru CRISTESCU

Profesor de grafic și industrial design 

UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU"- FACULTATEA DE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ȘI DESIGN SECȚIA DESIGN 

Curriculum vitae