Etapa județeană a Concursului „George Emil Palade” se va desfășura în ziua de sâmbătă, 6 aprilie 2024, începând cu ora 10.00, la COLEGIUL NAȚIONAL ,,EMIL RACOVIȚĂ’’ IAȘI,  în format fizic cu respectarea tuturor normelor/regulilor în vigoare, referitoare la măsurile de prevenire și combatere a infecțiilor virale.

Accesul elevilor în săli este permis  pe baza actului de identitate, respectiv a carnetului de elev, vizat la zi, între orele 9,00-9,30.

TIMPUL DE LUCRU-2 ORE

Rezultatele iniţiale vor fi afişate sâmbătă, 6 aprilie 2024

Rezultatele finale vor fi afişate luni, 8 aprilie 2024

Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, la sfârșitul probei, cu şablon de corectare, de către doi profesori evaluatori, în prezenţa elevului-autor al lucrării şi a unui elev concurent-martor. În cazul în care elevul nu poate asista la corectarea lucrării sale dă o declarație scrisă (pe verso-ul fișei de concurs) din care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în absența lui, în prezența a doi elevi-martori.

Precizăm că organizarea și desfășurarea Concursului „George Emil Palade” se face cu respectarea regulamamnetului și anexei din O.M. Nr.24958/01.02.2024

Profesorii asistenți/evaluatori vor fi prezenți la ora 8.00.

Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 3035/10.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare:

 Art. 36.

(1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

.                                       Comisia județeană de organizare a Concursului George Emil Palade