INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE

Mihaela SIMION

Profesor pentru învățământul preșcolar

Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al.I. Cuza” Iași 

Curriculum vitae