Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi invită operatorii economici să depună o ofertă pentru furnizarea ecusoanelor, ștampilelor, tușierelor și tușului necesare la examenele naționale.

Oferta, conţinând propunerea tehnică şi propunerea financiară, se va depune în plic închis la sediul I.S.J. Iaşi până cel târziu în data de 20.05.2021, ora 16:00.

 

Caiet de sarcini pentru furnizarea ecusoanelor, ștampilelor, tușierelor și tușului necesare la examenele naționale