Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi invită operatorii economici să depună o ofertă pentru prestarea serviciilor de tipărire a imprimatelor necesare derulării examenelor naționale.

Oferta, conţinând propunerea tehnică şi propunerea financiară, se va depune în plic închis la sediul I.S.J. Iaşi până cel târziu în data de 20.05.2021, ora 16:00.

 

Caiet de sarcini pentru prestarea serviciilor de tipărire a imprimatelor necesare derulării examenelor naționale