Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi invită operatorii economici să depună o ofertă pentru furnizarea articolelor de birou şi papetărie.

Oferta, conţinând propunerea tehnică şi propunerea financiară, se va depune în plic închis la sediul I.S.J. Iaşi până cel târziu în data de 14.05.2021, ora 12:00.

 

Caiet de sarcini pentru achiziția articolelor de birou și papetărie