Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi invită operatorii economici să depună o ofertă pentru prestarea serviciilor de tipărire a broșurilor „Admiterea în învăţământul liceal de stat, învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual pentru anul şcolar 2021-2022”. Oferta, conţinând propunerea tehnică şi propunerea financiară, se va depune în plic închis la sediul I.S.J. Iaşi până cel târziu în data de 14.05.2021, ora 12:00.

 

Caiet de sarcini achiziție servicii de tipărire broșură