În perioada  28 februarie- 1 martie 2023, în Bulgaria, la Sofia, a avut loc cea de-a cincea reuniune transnațională a proiectului european „Digitools” („Digitalization of Training Contents for Middle Schools”-„Digitalizarea conținuturilor instruirii pentru învățământul gimnazial”), în care Inspectoratul Școlar Județean Iași este partener, alături de alte 7 instituții din 5 țări: The Governorship of Istanbul – Turcia, Center for Educational Initiatives – Bulgaria, Instituto Para El Fomento Del Desarrollo Y la Formacion – Spania, Innoquality System Limited –  Irlanda, Advanced Technology Systems – România, Bogazici Universitesi – Turcia, Istanbul Milli Egitim Mudurlugu – Turcia. Proiectul este un parteneriat strategic Erasmus+  care se adresează atât profesorilor cât și elevilor. Acesta va dezvolta abilitățile de predare digitală și de mentorat ale cadrelor didactice care predau științe, matematică și limbă engleză, elevilor de gimnaziu, oferindu-le spre aplicare instrumente de predare și evaluare digitale.

Scopului proiectului - de a dezvolta resurse educaționale digitale pentru creșterea calității  și interactivității învățării, valorizarea abilităților digitale ale elevilor, dezvoltarea  competențelor didactice digitale ale profesorilor, a ghidat  activitățile participanților implicați în  proiect.

Argumentele care au stat la baza elaborării proiectului pentru dezvoltarea învățării digitale au fost stabilite în urma consultării elevilor prin care s-au conturat  idei importante care au reprezentat surse de inspirație pe toată perioada derulării proiectului.  Acesta răspunde așteptărilor actuale ale tinerei generații care dovedește receptivitate față de instrumentele digitale de predare, învățare și evaluare. Elevii de astăzi manifestă atractivitate față de  noile tehnologii, deci o abordare modernă îi implică mai mult în învățare, menținându-le curiozitatea, concentrarea, interesul și atenția pe parcursul întregii ore, mai mult  decât metodele clasice de predare. Conținuturile științifice digitale pot fi reutilizate sau modificate cu ușurință pentru a fi adaptate nivelului de înțelegere și nevoilor fiecărui elev, realizându-se mai ușor învățarea diferențiată. Lecțiile digitale pot fi reluate ori de câte ori este nevoie, pentru însușirea noilor conținuturi. Învățarea va fi mai facilă, fără limitare de timp și spațiu, într-un mod atractiv și interactiv, existând un feedback rapid, cu rol important în adaptarea și reglarea în timp util a procesului de învățare.

Activitățile ulterioare ale echipei de proiect vor fi orientate spre completarea conținutului dinamic și atractiv al ghidului profesorilor ca mentori (Teachers As Mentors Guidebook) și conturarea recomandărilor pentru consolidarea capacităților în domeniul educației digitale (Recommendations for Capacity Building in Digital Education). Rezultatele proiectului vor fi prezentate în cadrul cercurilor metodice din luna mai și în cadrul conferinței care va avea loc în luna iunie.

Proiectul se va finaliza în luna noiembrie a acestui an când  partenerii implicați în proiect vor pune la dispoziția elevilor de gimnaziu o platformă educațională (https://digitoolsplatform.eu/), care până atunci va fi pilotată, testată și evaluată.