PLANIFICARE SEDINTA PUBLICA SUPLINITORI NECALIFICATI , 30 AUGUST 2010

Disciplina de examen

Data

Ora

LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI METODICA PREDARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII

30.08.2010

11,00

LIMBA SI LITERATURA  ROMANA

11,05

TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA

11,10

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi