Concursul de suplinire - sesiunea august 2010

LISTA POSTURILOR PENTRU CONCURSUL DE SUPLINIRE DIN 6 AUGUST 2010 (descarcă)

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate, la nivel judeţean de către cadrele didactice titulare prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată şi detaşare la cerere şi de către cadre didactice calificate prin suplinire-sesiunea august 2010

3-4 august 2010

- Revalidarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură) pentru candidaţii care s-au înscris la concurs în perioada 14-25 iunie 2010;

- Depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, pentru detaşare la cerere prin concurs specific şi pentru suplinire de către candidaţii care nu s-au înscris în perioada 14-25 iunie 2010, precum şi de către candidaţii care solicită suplinire în baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2009 şi/sau iunie-iulie 2008;

ISJ

5 august 2010

- Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului (pentru candidaţii care nu au susţinut aceste probe sau care au fost respinşi la aceste probe în zilele de 9 şi 12 iulie 2010);

ISJ

5-6 august 2010

Organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;

ISJ

6 august 2010

Organizarea si desfăşurarea la nivel judeţean a concursului pentru suplinire: calificaţi si necalificaţi;

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

7 august 2010

Afişarea rezultatelor;

ISJ si Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

7-9 august 2010

Depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;

ISJ

10 august 2010

Afişarea rezultatelor definitive

ISJ si Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

Testarea suplinitorilor calificaţi și necalificați (descarcă)

Last Updated ( Monday, 23 August 2010 07:29 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi