Subiecte și Bareme - Concursul Național de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”

Filiera tehnologică: profil tehnic

 Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului

Filiera teoretică: profil real, specializarea științele naturii

 Filiera teoretică: profil umanist

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi