NOUTĂŢI M.E.N.C.Ș.

Subiecte și Bareme - Concursul Național de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”

Filiera tehnologică: profil tehnic

 Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului

Filiera teoretică: profil real, specializarea științele naturii

 Filiera teoretică: profil umanist

 

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

M.E.N.
Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi
Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală
F.N.A.P.-I.P.
Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar
Primaria Municipiului Iasi