Concurs directori/ directori adjuncți - Procedură specifică operațională pentru stabilirea planului de desfășurare a probei de interviu

Print

» Procedura operationala privind desfasurarea probei de interviu_concurs directori_directori adjuncti_iulie 2017.pdf

Last Updated ( Sunday, 16 July 2017 16:53 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi