INSPECTOR – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Rodica LEONTIEȘ

Profesor de matematică

UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAȘI FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI FIZICĂ 

Curriculum vitae

INSPECTOR – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Cristinel ȚIRCA

Profesor de geografie

UNIVERSITATEA "AL. I .CUZA" IAȘI, FACULTATEA DE GEOGRAFIE –GEOLOGIE 

Curriculum vitae

  • Secretariat, arhivă

  • Contabilitate

  • Rețea școlară, plan de școlarizare

  • Salarizare, normare

  • Informatizare

  • Tehnic, investiții

  • Juridic

Site-ul profesorilor de Istorie și Științe Socio-Umane din Județul Iași: www.isui.ro

 

Site-ul profesorilor de biologie din judetul Iasi: biologieiasi.ro