În atenţia candidaţilor la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit, 2020                                          

             Vă comunicăm faptul că lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs se afişează la sediul ISJ Iaşi şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform art.9, şi a anexei nr.2 din OMEC nr. 3307/21.02.2020 cu completările şi modificările ulterioare.

 

Tabel nominal cu punctajele obținute de cadrele didactice/didactice auxiliare care au solicitat gradație de merit