Informațiile referitoare la Colocviul de admitere la gradul didactic I, sesiune/serie 2023-2025, organizat de către Centrul de perfecționare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași se regăsesc aici: https://www.uaic.ro/organizare/perfectionare-preuniversitara/informatii-gradul-didactic-i-si-echivalare/