Ediția a V-a – 2019, a concursului GeoInfoVirtual, va avea loc în data de 22 februarie, orele 12.00-14.00. Concursul este înscris în calendarul Concursurilor Naționale 2019, la categoria Concursuri școlare interdisciplinare și transdisciplinare, fără finanțare MEN (poziția 106, pag 10 – Calendarul concursurilor naționale școlare 2019). 
Ne dorim, deopotrivă, o testare a cunoştinţelor și abilităților concurenților, într-un context nou, inovator, adaptat societăţii informaţionale şi hipertehnologizate dar şi sporirea motivaţiei pentru studiul aprofundat al geografiei. 

 Regulamentul,  înscrierea elevilor, a profesorilor coordonatori și a profesorilor responsabili de primirea parolei, rezultatele finale, etc. sunt disponibile accesând site-ul interactiv al concursului:

 http://liis.ro/~geoinfovirtual/

 Toate informațiile cu privire la primirea subiectelor, a parolei și desfășurarea probei se regăsesc pe site-ul competiției la rubricile: Organizare, În atenția concurenților, În atenția profesorilor coordonatori, Informații tehnice.