Pe fondul înmulțirii cazurilor de violență în mediul școlar, în cadrul efortului comun de creștere a gradului de siguranță din școli, Ministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare organizarea unor sesiuni de informare/formare față în față cu toți directorii unităților de învățământ pe problematica aplicării procedurii aprobate prin OME nr. 6235/06.09.2023.

În acest context, astăzi, 27 martie 2024, Inspectoratul Școlar Județean Iași a organizat, la Colegiul Național Iași, o sesiune de formare cu cei 268 de directori ai unităților de învățământ, de stat și particular, din județul Iași, în vederea prezentării modalității de implementare a procedurii de management a cazurilor de violență.

Activitatea a fost organizată de compartimentul management instituțional al I.S.J Iași și a beneficiat de prezența doamnei prof. dr. Luciana Antoci, Inspector Școlar General, a doamnei prof. Gabriela Nedelcu, a domnului prof. dr. Traian Florentin Ciobotaru, a domnului prof. dr. Constantin Enea Sergiu, Inspectori Școlari Generali Adjuncți ai I.S.J. Iași, dar și de colaborarea instituțiilor partenere - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Biroul de Siguranță Școlară - I.P.J. Iași.

Prezentarea componentelor procedurale de implementare a OME nr. 6235/06.09.2023 a fost realizată de prof. Gabriela Raus, prof.dr. Andreea Neculau și prof. Cristinel Iordachioaia, inspectori școlari în cadrul I.S.J. Iași, iar modalitățile de intervenție a instituțiilor partenere în cazul situațiilor de violență au fost explicate de psiholog, inspector de specialitate, Luiza Brînză, DGASPC, și de inspector principal de poliție Ana-Maria Botez, Biroul de Siguranță Școlară. Intervențiile doamnei prof. Camelia Tamaș și ale doamnei prof. Anca Hardulea, reprezentante ale CJRAE Iași au avut ca obiectiv precizarea etapelor de  management în cazurile uşoare de violenţă între antepreşcolari/preşcolari/elevi.

În partea a doua a activității, directorii participanți au adresat întrebări invitaților prezenți și au semnalat situațiile problematice cu care se confruntă în școli și au analizat împreună posibile soluții pentru managementul acestor cazuri particulare.