Pentru a veni în întâmpinarea nevoii de informare, determinată de sarcinile profesionale specifice ale contabililor șefi și ale secretarilor șefi din unitățile de învățământ preuniversitar ieșean, Inspectoratul Școlar Județean Iași a organizat, pe 1 noiembrie 2023, începând cu ora 10, la Casa de Cultură a Studenților, consfătuirea anuală dedicată acestor categorii de personal.

La întâlnire au participat reprezentanții conducerii I.S.J. Iași - prof. Luciana Antoci, Inspector Școlar General, prof. Gabriela Nedelcu, prof. dr. Florentin Traian Ciobotaru, prof. dr. Sergiu Enea, Inspectori Școlari Generali Adjuncți în cadrul instituției.

Agenda consfătuirii a inclus intervenții din partea reprezentanților Compartimentelor I.S.J. – Contabilitate (ec. Eugenia Simona Pîntea), Plan – Salarizare (ec. Dana Mereuță), Juridic (jr. Ion Creangă) și Audit (ec. Cătălin Rotaru), Tehnic – Investiții – pe probleme referitoare la activitățile curente ale personalului vizat de fiecare dintre acestea.

Discuțiile au avut în vedere, totodată, repere legislative referitoare la achizițiile publice, litigiile de muncă, precum și la domeniul economic – financiar.

La finalul activității a avut loc o întâlnire reprezentanților celor 72 de școli din județ care implementează proiecte de prevenire a abandonului școlar – PNRAS.