Identificarea corectă a surselor de informare din domeniul sănătății, evaluarea critică a datelor și aplicarea corectă a acestora reprezintă un domeniu a cărui necesitate devine tot mai semnificativă în condițiile în care mediul online propagă, adeseori, informații false, cu potențial puternic dăunător asupra populației și, în acest sens, pandemia de COVID-19 reprezintă un exemplu concludent.

Pe acest fond, partenerii proiectului Erasmus+ ”Boosting health LIteracy for School Students (BLISS)” au identificat necesitatea alfabetizării tinerilor, în domeniul sănătății, încă de pe băncile școlii, fie prin module integrate în conținuturile deja existente în sfera educației pentru sănătate, fie prin activități de învățare separate, în mediu formal / non-formal, având în vedere contextul educațional al fiecăreia dintre țările implicate, reprezentate de instituțiile membre ale consorțiului– Cittadinanza Attiva Italy, European Grants International Academy (Foligno, Italia), Organizing Bureau of European School Student Unions (Bruxelles, Belgia), Frederick University (Cipru), Technische Universität München (Germania) și Eastern Macedonia – Thrace Regional Directorate for Primary and Secondary Education (Grecia) și Inspectoratul Școlar Județean Iași (România).

Inițiat în anul 2022, proiectul a prevăzut o activitate de formare desfășurată în perioada 11-15 septembrie 2023 în capitala Ciprului, la Nicosia, dublată de o întâlnire tehnică la care au luat parte cinci inspectori școlari ai I.S.J. Iași. Pe parcursul stagiului, participanții s-au familiarizat cu platforma MOOC ce va susține formarea profesorilor. Platforma este fundamentată pe Cadrul competențelor digitale pentru cetățeni (DigiComp) din care a derivat Cadrul competențelor digitale în domeniul sănătății (DigCompHealth), având în vedere politicile europene în domeniu.  Această platformă va include o serie de resurse educaționale deschise ce vor acoperi cinci domenii tematice: rolul școlii în promovarea sănătății, conceptele asociate alfabetizării în domeniul sănătății, identificarea, predarea și învățarea conținuturilor specifice, comunicare, colaborare și siguranță, precum și facilitatea dezvoltării competențelor în mediul digital. Nu în ultimul rând, pentru fiecare arie tematică, partenerii proiectului vor include resurse educaționale deschise și vor crea, prin platformă, posibilitatea de a iniția campanii de conștientizare în mediul online, prin social media.

Proiectul Erasmus+ ”Boosting health LIteracy for School Students (BLISS)” se va desfășura, la nivelul consorțiului, până în anul 2024.

 

Detalii aici: https://www.blissproject.eu/