În urma apelului competitiv de proiecte pentru Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, lansat de Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cererile de finanțare depuse pe platforma dedicată PNRR de 42 de unități de învățământ ieșene au trecut pragul minim de 70 puncte al evaluării calitative, ceea ce la va asigura o finanțare de 60000euro/laborator.  

Suma va asigura dotarea cu echipamente TIC de tip „smart lab” și materiale educaționale specifice pentru dezvoltarea cel putin a unui laborator digital inteligent în fiecare dintre cele 20 colegii, 18 licee, două școli profesionale, palatul copiilor și clubul copiilor. Instituțiile cu număr de elevi mai mare de 500 și rezultate foarte bune la examenele naționale pot beneficia și de un al doilea laborator. 

Aceste unități de învățământ (din lista atașată) vor putea achiziționa:

echipamente tehnologice (mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale,

- conținut educațional, care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive;

- servicii de conectare a dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;

- sesiuni de instruire a cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat.

 

 

 

 

 

Inspector pentru proiecte educaționale,

Prof. Gabriela Conea