De luni, 9 ianuarie 2023, cei peste 127.000 de elevi și preșcolari din învățământul de stat și particular din județul Iași se reîntorc la cursuri. Modulul al III-lea din acest an școlar începe pe 9 ianuarie și se va încheia, în unitățile de învățământ ieșene, pe 17 februarie.

Inspectoratul Școlar Județean Iași, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Iași, a transmis unităților școlare măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor, precum și materialele informative cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului gripal, elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică.

Pe canalele de comunicare specifice, școlile și grădinițele au informat anagajații din învățământ, copiii și părinții referitor la aceste măsuri și la rolul lor în prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul gripal și în continuarea procesului educațional în condiții normale.

Recomandarea Ministerului Educației și a Ministerului Sănătății, asumată de Inspectoratul Școlar Județean Iași, este ca accentul să fie pus pe prevenție și să existe o comunicare strânsă cu DSP Iași.

Conducerile unităților de învățământ preuniversitar au realizat diseminarea către părinții sau reprezentanții legali ai elevilor/preșcolarilor/antepreșcolarilor a informațiilor cu privire la recunoașterea simptomelor de gripă sau alte infecții respiratorii, în vederea realizării triajului epidemiologic zilnic la domiciliu, înainte de intrarea copilului în colectivitate, conform ghidului transmis de Ministerul Sănătății. Totodată, sunt asigurate cu ajutorul autorității locale sau prin intermediul proiectelor realizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași (Proiectul POIM „Școala - mediu sigur și sănătos de învățare”) materialele necesare pentru dezinfecția periodică a mâinilor și suprafețelor. La acestea se adaugă efectuarea aerisirii periodice a încăperilor, a dezinfecției periodice a spațiilor de învățământ, recomandarea folosirii măștilor de protecție sanitară, atât pentru personal cât și pentru elevi/preșcolari.

Importantă pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul gripal este și instruirea elevilor cu privire la comportamentul adecvat, în caz de tuse sau strănut, fiind recomandată utilizarea batistelor de unică folosință. În discuțiile cu părinții, personalul din cabinetele medicale școlare, diriginții și profesorii vor insista asupra necesității consultării medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii pentru stabilirea indicațiilor terapeutice, izolării și efectuării unor eventuale investigații suplimentare.

Respectarea măsurilor de prevenție, evitarea intrării în colectivitate în cazul îmbolnăvirii, asigurarea unui tratament adecvat recomandat de specialiști, colaborarea dintre unitățile școlare, Direcția de Sănătate Publică Iași și familiile elevilor vor asigura continuarea procesului educațional în condiții normale.

Informațiile cu privire la prevenirea îmbolnăvirii cu virusul gripal sunt postate și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași: http://www.isjiasi.ro/comunicate/2746-informatii-cu-privire-la-protectia-impotriva-gripei-2023 .