În perioada februarie 2022 – ianuarie 2024, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi implementează proiectul european Erasmus+„STEAM & Digital Skills: Searching for the new Leonardos”, alături de instituții partenere din Grecia, Turcia, Lituania și Italia. În cadrul primei reuniuni transnaționale, care a fost organizată de către Direcția de Învățământ Primar din Arta între 14- 16 iunie 2022,  cei 10 parteneri au prezentat instituțiile din care provin, au discutat detaliile proiectului, dar și planul de diseminare al acestuia. Inspectoratul Școlar Județean Iași a fost reprezentat de un inspector pentru învățământul primar și de către expertul financiar.

Plecand de la exemplul lui Leonardo da Vinci, proiectul susține personalitatea pluralistă și are ca obiectiv principal sprijinirea elevilor din învățământul primar (7 - 11 ani) în dezvoltarea competențelor cognitive prin crearea unor scenarii didactice în care fiecare activitate educațională va fi puntea de legătură între cunoștințele anterioare, aptitudini, atitudini și valori cu noile cunoștințe, utilizând strategii moderne de învățare.

De asemenea, proiectul vizează conceperea unui ghid didactic care va detalia beneficiile implementării scenariului STEAM în educație, dar și crearea unei platforme pentru formarea profesorilor în practicile educaționale STEAM. Această platformă, care va include scenarii de predare cu o abordare interdisciplinară, va urmări, pe de o parte, dezvoltarea abilităților cognitive ale elevilor, iar pe de altă parte, va conecta datele exacte ale STEAM (Practica STEAM utilizează cinci domenii: știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică) cu mediul cultural, uman, sporind creativitatea și abilitățile elevului și creând, pe termen lung, cetățeanul activ de mâine, având ca model exemplul oferit de Leonardo da Vinci.

Până la finalizarea proiectului, în luna februarie 2024, mai sunt prevăzute patru reuniuni transnaționale, activități de instruire pentru administratorii și formatorii platformei ce urmează a fi dezvoltată, elaborarea și pilotarea conținutului acesteia.

 Link-ul platformei va fi  transmis profesorilor care, în calitate de vizitatori, vor putea folosi scenariile de predare interdisciplinară în activitatea didactică. Caracterul european și internațional va fi sporit prin diseminarea rezultatelor prin platforme precum: europeana, e-twinning.