Creșterea incluziunii școlare și scăderea abandonului școlar timpuriu prin ameliorarea deficiențelor de învățare – dislexie, discalculie, disgrafie și disortografie prin proiectul  Erasmus+ ”Specific Learning Disorder no more!” (LEAD)

 

În perioada noiembrie 2019 – august 2022, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi implementează proiectul european Erasmus+ ”Specific Learning Disorder no more!” (LEAD), alături de instituții partenere din Italia, Belgia și Spania.

Proiectul vizează creșterea incluziunii școlare și scăderea abandonului școlar timpuriu (ESL) în rândul elevilor de 9-14 ani cu deficiențe specifice de învățare – dislexie, disgrafie, discalculie și disortografie, precum și dezvoltarea competențelor care le vor permite să învingă barierele din procesul de învățare a citirii și scrierii.

Revizuirea manualului pentru sesiunea de formare, a structurii platformei de învățare ”My Skills”, distribuirea buletinelor informative și actualizarea planului de diseminare, planificarea sesiunii de formare din Policoro (luna mai 2022) și a reuniunii transnaționale din România (luna martie 2022) au făcut obiectul celei de-a doua reuniuni transnaționale. Această activitate a fost găzduită de instituția parteneră, Universitatea din Valladolid, în perioada 4-5 octombrie 2021, iar I.S.J. Iași a fost reprezentat de un inspector școlar pentru învățământul primar și inspectorul pentru proiecte educaționale.

Până la finalizarea proiectului în luna august 2022, mai sunt prevăzute două reuniuni transnaționale, o activitate de învățare pentru doi profesori din învățământul primar, elaborarea și pilotarea conținutului platformei. Proiectul se va încheia cu un eveniment de multiplicare, la care va fi prezentată platforma educațională „Competențele mele”. Materialul de învățare, validat în conformitate cu ghidurile europene de validare a învățării non-formale și informale (CEDEFOP), va fi util și propus spre utilizare profesorilor și părinților care lucrează cu acești tineri

 

Gabriela Conea – Inspector școlar pentru proiecte educaționale (0758089407)

Otilia Ezaru – Inspector școlar pentru învățământ primar (0787318133)