În perioada  1-7 aprilie , Centrul de Formare pentru profesori "Maksima" din Croația a găzduit sesiunile de formare a profesorilor implicați în derularea proiectului „Game Based Learning” din cadrul parteneriatului Erasmus+ ”Consorțiu local pentru educație de calitate - 2022”, 2022-1-RO01-KA121-SCH-000056797, în care Inspectoratul Școlar Județean Iași este coordonator.

La mobilitate au participat 4 cadre didactice și un inspector școlar din județul Iași.

Cursul a avut ca obiective folosirea  jocurilor  pentru stimularea interesului elevilor,  includerea de  instrumente TIC în activitatea din clasă, creșterea  motivației și a implicării elevilor la ore, explorarea modalităților de a stimula gândirea critică și abilitățile de rezolvare a problemelor, schimbul de  idei și împărtășirea de  experiențe de bune practici,  îmbunătățirea strategiilor de gestionare a clasei, precum și încurajarea muncii  în echipă în rândul elevilor.

Activitățile de formare  au inclus prelegeri, ateliere de lucru și sesiuni de reflecție care au creat cadrul pentru evaluarea, ameliorarea și dezvoltarea, prin intermediul jocurilor, a unor noi aplicații digitale pentru elevi  care să-i antreneze într-o învățare activă.

Abilitățile dobândite de profesorii implicați în activitățile proiectului vor constitui premisele pentru construirea unui mediu interactiv  și atractiv în care să se desfășoare procesul instructiv- educativ.