NOUTĂŢI M.E.N.

Misiunea Inspectoratului Școlar Județean Iași

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi este o instituţie publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale, îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a sistemului educaţional naţional/ieşean şi compatibilizarea acestuia cu sistemele europene.

»› GALERIE FOTO ‹«


Pasi spre cunoastere la UAIC (280x186)
La universitate - Lic. Cuza (280x187)
Spiridon Vangheli la Palatul Copiilor (280x185)
ibraileanu madarjac (280x187)
bucuria copiilor madarjac (280x187)
foto 7 (280x210)
La Palatul Copiilor - Lic. Cuza (280x187)
spiridon-vangheli (280x165)
foto 6 (280x210)
foto 22 (280x210)
Lic V Alecsandri Sc Ciortesti in curtea liceului (280x210)
Spectacolul_de bun venit (280x186)
DSC_0173 (280x186)
foto 17 (280x210)
foto 2 (280x210)
foto 3 (280x210)
ascultind de creanga (280x185)
foto 12 (280x210)
foto 21 (280x210)
foto 10 (280x185)
la masa (280x187)
foto 18 (280x210)
foto 9 (280x210)
Liceul Sportiv Iasi (280x186)
impresii (280x187)
desenam si modelam in cancelarie - Lic. Cuza (187x280)
Din istoria Palatului Culturii (280x210)
bojdeuca de pe ticau (280x185)
IMG_3185 (280x210)
foto 14 (280x187)
Lic Ec De Turism Sc Gorban vizita la scoala (280x210)
IMG_3162 (280x210)
foto 8 (280x210)
Col Gh Asachi - Sc Satu Nou (280x210)
Lic Sportiv - Sc Mosna (280x210)
primirea invitatilor (280x210)
Lic de informatica - Sc Slobozia Deal 2 (280x210)
La Salonul de inventica de la UAIC (280x186)
activitati culturale la palat (280x210)
Col Racovita Sc Ipatele experimente in laborator (280x210)
primirea elevilor de la Sc. Andrieseni de catre dl director prof. Al. Guta si echipa de proiect de la Cuza (280x187)
de la sipote la teatru (280x210)
Sc Barsanescu Sc Humosu vizitarea scolii (280x210)
foto 23 (280x210)
IMG_3155 (280x210)
foto 13 (280x210)
pallas asachi (280x174)
Teatrul National (280x186)
IMG_3154 (280x210)
culorile voievozilor (280x210)
DSC_0218 (280x186)
foto 4 (280x210)
foto 11 (280x185)
DSC_0330 (280x186)
Donatie de carte din partea Consiliului Elevilor (280x186)
Lic de informatica - Sc Slobozia Deal 1 (280x210)

 

 

Direcțiile de acțiune ale Inspectoratului Școlar Județean Iași pentru anul școlar 2013-2014

Print

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale

 • Dezvoltarea capacităţii unităţilor de învăţământ privind asigurarea şi evaluarea calităţii serviciilor educaţionale oferite prin Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității
 • Creşterea calităţii educaţiei în toate mediile rezidenţiale
 • Monitorizarea procesului de predare-învăţare-evaluare din perspectiva dezvoltării  competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe elevi şi nevoile lor educaţionale
 • Aplicarea sistemului de evaluare naţională periodică a elevilor, în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şcolare
 • Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale (clasa a VIII-a şi a XII-a )
 • Îmbunătăţirea calităţii managementului şcolar
 • Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică
Read more...
 

Valori fundamentale

Print

Pentru realizarea acestei misiuni Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi îşi fundamentează întreaga activitate pe următoarele valori şi principii fundamentale:

 • Adevărul - toată activitatea desfăşurată de către angajaţii Inspectoratului Şcolar Judeţean va urmări adevarul şi se va baza pe evidenţe şi fapte verificate.
 • Competenţa profesională - personalul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, angajat pe diferite poziţii, trebuie să dovedească prin CV şi prin activitatea desfăşurată cunoaşterea domeniului respectiv, deschiderea către învăţare şi perfecţionare continuă, asigurarea calităţii şi urmărirea excelenţei.
Read more...
 

Principiile şi normele de conduită

Print

Supremaţia legii şi a interesului public în faţa interesului personal. În acest sens, inspectorii şi personalul ISJ au următoarele obligaţii:

 • să considere interesul public mai presus decât interesul personal;
 • să respecte necondiţionat aplicarea legii în exercitarea tuturor activităţilor.
  Read more...
 

Link-uri utile

M.E.N.
Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
F.N.A.P.-I.P.
Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar
Primaria Municipiului Iasi