MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

The Music Magazine Screenshot Piece

 

 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI

 

ISJ IASIInspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi este o instituţie publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale, îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a sistemului educaţional naţional/ieşean şi compatibilizarea acestuia cu sistemele europene.

 

 

SUBIECTELE DE LA PROBA SCRISĂ A OLIMPIADEI

NAŢIONALE DE ISTORIE

IAŞI - 2012

CLASA A VIII - A 

CLASA A IX - A 

CLASA A X - A 

CLASA A XI - A 

CLASA A XII - A

 

LISTA PREMIANŢILOR LA OLIMPIADA NAŢIONALĂ

DE ISTORIE

IAŞI - 2012

 

CLASA A XII - A