NOUTĂŢI M.E.C.Ș.

Home Personal

LEGATURI UTILE: titularizare.edu.ro


Title Filter     Display # 
# Article Title Date
1 Modele de cereri - Mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar Tuesday, 28 July 2015
2 Planificarea ședintelor publice de repartizare pe posturi titularizabile Friday, 24 July 2015
3 Candidați repartizati la proba scrisă a Concursului de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2015 Tuesday, 14 July 2015
4 În atenția candidaților înscriși la examenul de titularizare, sesiunea 2015 Monday, 13 July 2015
5 ANUNȚ VALIDARE FIȘE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPAREA A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PENTRU ABSOLVENȚII 2015 Wednesday, 08 July 2015
6 Repartizarea disciplinelor de concurs pe centre pentru proba scrisă Wednesday, 17 June 2015
7 Graficul desfășurării ședințelor de instruire Wednesday, 27 May 2015
8 Anunț privind graficul inspecțiilor la clasă și a probelor practice Tuesday, 26 May 2015
9 Centrele de Examen pentru Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2015 Tuesday, 26 May 2015
10 Lista cadrelor didactice repartizate pentru susținerea inspecției la clasă/proba practică Tuesday, 26 May 2015
11 PROGRAM VALIDARE FIȘE DE ÎNSCRIERE - TITULARIZARE 2015 Wednesday, 20 May 2015
12 LISTA POSTURILOR / CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE PENTRU ANUL SCOLAR 2015 actualizată la data de 08.05.2015 Friday, 08 May 2015
13 În atenția candidaților la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2015 Friday, 08 May 2015
14 Titularizare 2015 - Cerere de înscrie, fișa de înscriere, precizări pentru candidați Wednesday, 06 May 2015
15 Planificarea ședinței publice de repartizare în baza art.253 din Legea 1/2011 Monday, 04 May 2015
16 Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar - anul şcolar 2015-2016, actualizată la data de 22.04.2015 Wednesday, 22 April 2015
17 Modele de cereri pentru suplinire prin continuitate și reîncadrare în funcția de titular Tuesday, 21 April 2015
18 Acte necesare pentru acordarea binecuvântării pentru profesorii de religie ortodoxă Monday, 20 April 2015
19 Planificarea ședinței publice de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ Wednesday, 15 April 2015
20 Lista cadrelor didactice din județul Iași care au depus dosare de pretransfer în alte județe Saturday, 04 April 2015
21 Lista finală cu punctajele cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer Thursday, 02 April 2015
22 Rezultate probe practice/orele în profilul postului - etapa de pretransfer Tuesday, 31 March 2015
23 LISTA CU PUNCTAJELE CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA ETAPA DE PRETRANSFER 2015 Monday, 30 March 2015
24 ANUNȚ PROBE PRACTICE – ETAPA DE PRETRANSFER Friday, 27 March 2015
25 Etapa de pretransfer - anunț acte de studii legalizate la notar Monday, 23 March 2015
26 Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar - anul şcolar 2015-2016, actualizată la data de 20.03.2015 Friday, 20 March 2015
27 Planificare ședinte publice_transfer pentru restrângere de activitate Thursday, 12 March 2015
28 LISTA CU PUNCTAJELE CADRELOR DIDACTICE AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE Thursday, 05 March 2015
29 Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar - anul şcolar 2015-2016 Wednesday, 25 February 2015
30 LISTA UNITĂŢILOR CARE AU PROPUS CONDIŢII SPECIFICE Wednesday, 25 February 2015
31 Planificarea sedinţei publice de completare de normă Friday, 20 February 2015
32 Lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016 Tuesday, 17 February 2015
33 Modele de cereri - Mișcarea personalului didactic Friday, 13 February 2015
34 CRITERIUL IV- ACTIVITATEA METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ DOVEDITĂ PRIN DOCUMENTE JUSTIFICATIVE Wednesday, 11 February 2015
35 Centralizator privind disciplinele de învățământ pentru mișcarea personalului didactic-2015 Wednesday, 28 January 2015
36 OMEN 5108_2014_de modificare a Metodologiei de mobilitate Friday, 23 January 2015
37 METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 Tuesday, 02 December 2014
38 LISTA POSTURILOR PENTRU ȘEDINȚELE PUBLICE DE REPARTIZARE DIN 12.09.2014 Thursday, 11 September 2014
39 Programarea ședințelor publice - 12 septembrie 2014 Thursday, 11 September 2014
40 LISTA POSTURILOR / CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE PENTRU ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN 8 SEPTEMBRIE 2014 Friday, 05 September 2014
41 Programarea ședințelor publice de repartizare pe post - 8 septembrie 2014 Friday, 05 September 2014
42 LISTA POSTURILOR PENTRU SUPLINIRE 28-29.08.2014 Wednesday, 27 August 2014
43 Programarea ședintelor de suplinire 28-29 august 2014 Wednesday, 27 August 2014
44 LISTA POSTURRILOR / CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE PENTRU ȘEDINTA DE REPARTIZARE DIN 27.08.2014 Tuesday, 26 August 2014
45 Model Cerere de plata cu ora 2014 Tuesday, 26 August 2014
46 Programarea ședintelor publice din data de 27.08.2014 Tuesday, 26 August 2014
47 În atenția candidaților ce doresc să susțină proba practică pentru postul de Limba Franceză - bilingv, pentru postul vacant de la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Friday, 22 August 2014
48 Modele de cereri pentru etapa de detașare - august 2014 Thursday, 21 August 2014
49 Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015 Monday, 11 August 2014
50 Cerere pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată Monday, 11 August 2014
51 Programare pentru sedința de repartizare a posturilor cu contract pe perioadă determinată (suplinire) Sunday, 03 August 2014
52 Programarea ședințelor publice pentru 31 iulie 2014 Wednesday, 30 July 2014
53 Lista candidaților admiși la proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice /cadrelor Friday, 18 July 2014
54 ANUNȚ - DEFINITIVAT 2014 Monday, 07 July 2014
55 Arondarea disciplinelor și programul de depunere a dosarelor pentru Concursul de ocupare a posturilor - 2014 la Centrele de concurs Monday, 12 May 2014
56 Lista posturilor pentru concursul de ocupare a posturilor din învățământul preuniversitar 2014 Tuesday, 06 May 2014
57 Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014 Tuesday, 06 May 2014
58 FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2014) Tuesday, 06 May 2014
59 Programarea ședintei publice pentru titularizare conform art. 253 din Legea 1/2011_29.04.2014 Monday, 28 April 2014
60 Programarea ședinței de pretransfer consimțit între unitățile școlare_28.04.2014 Friday, 25 April 2014
61 Lista candidaților la pretransfer din Etapa II Thursday, 17 April 2014
62 LISTA CADRELOR DIDACTICE CARE AU DEPUS DOSAR ÎN ETAPA I DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI Monday, 14 April 2014
63 ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015 Monday, 14 April 2014
64 Modele de cereri pentru prelungirea contractului pe perioadă determinată și pentru recunoaşterea calităţii de titular Wednesday, 09 April 2014
65 LISTA POSTURILOR / CATEDRELOR VACANTE PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI Tuesday, 08 April 2014
66 Planificarea ședințelor publice de repartizare - transfer pentru restrângere de activitate 2014 Friday, 28 March 2014
67 LISTA POSTURILOR PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2014-2015 Monday, 10 March 2014
68 Planificarea sedintei publice de completare a normei didactice a profsorilor titulari pentru anul școlar 2014-2015 Wednesday, 05 March 2014
69 Lista posturilor pentru ședința publică de completare normă Monday, 03 March 2014
70 OMEN nr.3080/05.02.2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic Thursday, 20 February 2014
71 Anexa 2 și Modele de cereri pentru etapele de mobilitate a personalului didactic titular: completare de norma, transfer pentru RA și pretransfer Wednesday, 05 February 2014
72 Criteriul IV - Evaluare pentru completare normă didactică/restrângere de activitate/pretransfer Wednesday, 05 February 2014
73 ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015 Friday, 29 November 2013
74 METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015 Friday, 29 November 2013
75 LISTA POSTURILOR / CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE - 10.09.2013 Wednesday, 11 September 2013
76 Programare ședințe publice 11_12.09.2013 Tuesday, 10 September 2013
77 LISTA CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE PENTRU SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 6.09.2013 Thursday, 05 September 2013
78 Programare şedinte publice 6.09.2013 Thursday, 05 September 2013
79 Model de cerere pentru plata cu ora Tuesday, 03 September 2013
80 Etapele de repartizare la ISJ Iași a cadrelor didactice din data 6 septembrie 2013 și din perioada 11-13 septembrie 2013 Tuesday, 03 September 2013
81 LISTA POSTURILOR / CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE PENTRU ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE SUPLINIRE 28-29.08.2013 Wednesday, 28 August 2013
82 Programarea ședintelor de repartizare din 28-29 august 2013 Tuesday, 27 August 2013
83 Planificarea ședințelor publice din data de 27.08.2013 Sunday, 25 August 2013
84 Etapele de repartizare a cadrelor didactice titulare si suplinitoare calificate în perioada 26-29 august 2013 Sunday, 25 August 2013
85 LISTA POSTURILOR / CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR - 16.08.2013 Monday, 19 August 2013
86 LISTA POSTURILOR / CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE PENTRU CONTINUITATE LA SUPLINIRE CU NOTA/MEDIA CEL PUTIN 7 Monday, 19 August 2013
87 Planificarea pentru ședințele publice de repartizare din data de 14.08.2013 Tuesday, 13 August 2013
88 Lista posturilor vacante/rezervate pentru ședințele publice de suplinire din data de 14.08.2013 Tuesday, 13 August 2013
89 Lista posturilor pentru ședința din 12 august 2013 Saturday, 10 August 2013
90 Programarea repartizarii pe posturi didactice/catedre Thursday, 08 August 2013
91 Model de cereri pentru angajare/prelungirea contractului Tuesday, 06 August 2013
92 PROGRAM CONTESTAȚII - DEFINITIVAT 2013 Monday, 22 July 2013
93 Graficul inspecțiilor speciale la clasa/probe practice Monday, 27 May 2013
94 FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 2013 Tuesday, 07 May 2013
95 LISTA POSTURILOR / CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE PENTRU CONCURSUL DIN DATA DE 30.07.2013 Tuesday, 07 May 2013
96 Planificarea ședințelor de pretransfer 12.04.2013 Wednesday, 10 April 2013
97 Calendarul mobilității personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul școlar 2013-2014 Tuesday, 02 April 2013
98 Modele de cereri privind mișcarea personalului didactic Tuesday, 02 April 2013
99 Lista posturilor / catedrelor vacante pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar Friday, 29 March 2013
100 Planificarea ședințelor publice pentru transfer pentru restrângere de activitate - 26.03.2013 Monday, 25 March 2013
101 Lista posturilor / catedrelor  didactice pentru restrângere  de activitate Monday, 04 March 2013
102 Lista cadrelor didactice care intră în restrângere  de activitate  începand cu data de 1 septembrie 2013 Monday, 04 March 2013
103 OMEN_3271_2013_pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 Wednesday, 27 February 2013
104 Planificarea ședințelor publice pentru completarea normei didactice Tuesday, 26 February 2013
105 Lista posturilor pentru ședința publică de completare de normă Tuesday, 26 February 2013
106 Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013 Friday, 08 February 2013
107 Ordin 3104/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 Monday, 04 February 2013
108 Criteriul 4 - Activitatea metodică și științifică dovedită prin documente justificative Wednesday, 30 January 2013
109 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 Thursday, 24 January 2013
110 Model de cerere pentru plata cu ora_2012 Friday, 14 September 2012
111 Anunț sedințe publice de repartizare 12 septebrie 2012 Tuesday, 11 September 2012
112 LISTA POSTURILOR (6.09.2012) Thursday, 06 September 2012
113 Planificarea ședințelor de suplinire din 7.09.2012 Thursday, 06 September 2012
114 Anunţ şedințe publice de repartizare_6 septembrie 2012 Wednesday, 05 September 2012
115 Planificarea şedintelor de detaşare la cerere_06.09.2012 Wednesday, 05 September 2012
116 Listă posturi actualizată la data de 05.09.2012 Wednesday, 05 September 2012
117 Planificarea ședintelor de suplinire din 30-31.08.2012 Wednesday, 29 August 2012
118 Listă posturi actualizată la data de 28.08.2012 Tuesday, 28 August 2012
119 Planificarea sedințelor de detașare Tuesday, 28 August 2012
120 Listă posturi actualizată la data de 24.08.2012 Friday, 24 August 2012
121 Planificarea ședințelor publice pentru prentransfer prin consimțământ Thursday, 23 August 2012
122 Planificarea şedintelor pentru completarea de normă Friday, 17 August 2012
123 LISTA POSTURILOR VACANTE / REZERVATE - 17.08.2012 Friday, 17 August 2012
124 ORDIN pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 Tuesday, 19 June 2012
125 FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2012) Friday, 30 March 2012
126 Cereri de înscriere la concursul de titularizare/suplinire 2012 Friday, 30 March 2012
127 LISTA POSTURILOR/CATEDRELRO VACANTE/REZERVATE PENTRU CONCURSUL DE TITULARIZARE 2012 Friday, 30 March 2012
128 Planificare ședințelor de detașare pentru restrângere de activitate nerezolvată Monday, 19 March 2012
129 Planificarea ședințelor publice pentru restrângere de activitate-2012 Monday, 12 March 2012
130 Model de cerere pentru restrângere de activitate Wednesday, 22 February 2012
131 Model de cerere pentru înscrierea la concursul de titularizare 2012 Wednesday, 22 February 2012
132 Criteriul 4 - Activitatea metodică și științifică dovedită prin documente justificative Friday, 17 February 2012
133 Lista posturilor vacante pentru restrângere de activitate în anul şcolar 2012-2013 Wednesday, 15 February 2012
134 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 Monday, 19 December 2011
135 Anunţ depunere dosare detaşare Sunday, 04 September 2011
136 Model de cerere plată cu ora Tuesday, 30 August 2011
137 Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru şedinţele publice de repartizare din data de 23.08.2011 Monday, 22 August 2011
138 Programarea şedinţelor publice pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în perioada 23-26 august Monday, 22 August 2011
139 Arondarea posturilor/ catedrelor vacante/rezervate la centrele de examen pentru ședințele publice Wednesday, 10 August 2011
140 Programarea susținerii probelor practice pentru concursul de suplinire din 4 august 2011 Tuesday, 02 August 2011
141 Ordinul 4660/20.07.2011 pentru modificarea metodologiei de mișcare a personalului didactic Tuesday, 26 July 2011
142 Lista posturi pentru etapa a II a de titularizare Tuesday, 26 July 2011
143 Anunț concurs de suplinire pentru suplinitori fără studii corespunzatoare postului Tuesday, 26 July 2011
144 Anunț concurs de suplinire pentru cadre didactice calificate 4 august Tuesday, 26 July 2011
145 Precizări în legatură cu desfășurarea etapei a II a de titularizare Tuesday, 26 July 2011
146 Programarea ședintelor publice de repartizare pe posturile titularizabile Wednesday, 20 July 2011
147 ANUNȚ ȘI PROGRAMAREA DISCIPLINELOR PE LOCAȚII C 1 Tuesday, 12 July 2011
148 Repartizarea în sălile de examen a candidaților la concursul de titularizare-2011 Tuesday, 12 July 2011
149 Probe practice Titularizare 2011 Thursday, 07 July 2011
150 Planificarea candidaților pentru validarea fișelor Thursday, 30 June 2011
151 Anexa 2 si criteriul 5 din metodologia de mișcare a personalului didactic Tuesday, 21 June 2011
152 FISA DE INSCRIERE PT EX DE TITULARIZARE Saturday, 11 June 2011
153 ANUNȚ CU PRIVIRE LA CENTRELE DE CONCURS - TITULARIZARE Tuesday, 07 June 2011
154 LISTA POSTURILOR / CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE PENTRU CONCURSUL DE TITULARIZARE - IULIE 2011 Monday, 06 June 2011
155 Programare probe practice / Ședințe publice restrângere/pretransfer Wednesday, 04 May 2011
156 LISTA POSTURILOR / CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE Tuesday, 05 April 2011
157 Model cereri de mișcare a personalului didactic Monday, 04 April 2011
158 Planificarea sedințelor publice pentru completarea normei didactice Thursday, 24 March 2011
159 Lista posturilor pentru completare de normă Monday, 21 March 2011
160 Centralizator specializări și discipline de concurs - Titularizre 2011 Thursday, 10 February 2011
161 Cerere prelungire de activitate Thursday, 20 January 2011
162 Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2011-2012 Monday, 22 November 2010
163 Metodologie privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012 Monday, 22 November 2010
164 Ordinul pentru aprobarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011 - 2012 Monday, 22 November 2010
165 Calendarul mişcării personalului didactic pentru anul şcolar 2011-2012 Monday, 22 November 2010
166 PLANIFICARE ȘEDINȚĂ PUBLICĂ SUPLINITORI NECALIFICAȚI , 30 AUGUST 2010 Monday, 30 August 2010
167 Programare şedinţe publice - august 2010 Monday, 09 August 2010
168 Programare pentru Concursul de suplinire august 2010 Thursday, 05 August 2010
169 Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului - SUPLINIRE - august 2010 Wednesday, 04 August 2010
170 Concursul de suplinire - sesiunea august 2010 Monday, 02 August 2010
171 Precizări M.E.C.T.S. - TITULARIZARE 2010 Tuesday, 20 July 2010
172 ANUNȚ cu privire la proba orală la limba de predare engleză Friday, 09 July 2010
173 Fişă de înscriere pentru concursul de titularizare Friday, 11 June 2010
174 Titularizare 2010 Friday, 04 June 2010
175 Model cereri Friday, 04 June 2010
176 Lista posturilor Friday, 04 June 2010
177 Programul de desfăşurare a şedinţelor publice pentru restrangere si pretransfer Thursday, 29 April 2010
178 Restrângere de activitate 2010-2011 Thursday, 01 April 2010
179 Transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer pentru anul școlar 2010-2011 Tuesday, 30 March 2010
180 În atenția cadrelor didactice - completări de normă Monday, 22 March 2010
181 Criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic Tuesday, 23 February 2010
182 Noutăţi cu privire la mişcarea personalului didactic Saturday, 20 February 2010
183 Graficul pentru predarea vacantării pentru anul şcolar 2010-2011 Thursday, 18 February 2010
184 Centralizator specializări și discipline de concurs - titularizare 2010 Thursday, 18 February 2010
185 OMECTS nr. 3081/27 ianuarie 2010 (plan cadru cl. a X-a) Thursday, 18 February 2010
186 Vacantare 2010-2011 Monday, 15 February 2010
187 Metodologia privind mișcarea personalului didactic Monday, 01 February 2010
188 Cerere de prelungire de activitate Thursday, 21 January 2010
189 Precizări privind comunicarea cu Serviciul Personal din cadrul ISJ Iași Tuesday, 19 January 2010
190 Situație urgentă pentru învățământul tehnologic și profesional Wednesday, 13 January 2010
191 Curs de introducere în pedagogia Waldorf Tuesday, 12 January 2010
192 Solicitare liste cu personalul didactic titular care urmeaza a fi pensionat cu data de 1.09.2010 Wednesday, 06 January 2010