Criteriul 4 - Activitatea metodică și științifică dovedită prin documente justificative

Print

Criteriul 4 - Activitatea metodică și științifică dovedită prin documente justificative (descarcă documentul)

Last Updated ( Friday, 17 February 2012 14:43 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi