Programarea susținerii probelor practice pentru concursul de suplinire din 4 august 2011

Print

{pdf=/documente/personal/2011/anunt probe practice august 2011.pdf|700|900}

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi