Anexa 2 si criteriul 5 din metodologia de mișcare a personalului didactic

Print

> ANEXA 2.pdf

> Criteriul V detaliere final APROBAT.doc

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi