ANUNȚ CU PRIVIRE LA CENTRELE DE CONCURS - TITULARIZARE

Print

> anunt depunere dosare titularizare.pdf

> arondarea la CE.pdf

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi