REZULTATE - Concursul Național de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici” 2011

Print

Filiera tehnologică: profil tehnic

> 9 tehnic.pdf
> 10 tehnic.pdf
> 11 tehnic.pdf
> 12 tehnic.pdf

Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului

> 9 servicii-resurse.pdf
> 10 servicii-resurse.pdf
> 11 servicii-resurse.pdf
> 12 servicii-resurse.pdf

Filiera teoretică: profil real, specializarea științele naturii

> 9 st.naturii.pdf
> 10
st.naturii.pdf
> 11
st.naturii.pdf
> 12
st.naturii.pdf

Filiera teoretică: profil umanist

> 9 uman.pdf
> 10 uman.pdf
> 11 uman.pdf
> 12 uman.pdf

Last Updated ( Tuesday, 19 April 2011 14:22 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi