Rezultate Olimpiada naţională de limbă, comunicare şi literatura română "Ionel Teodoreanu", Iaşi, aprilie 2011

Print

> baza date ONIT 2011.xls

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi