NOUTĂŢI M.E.N.

Home Prima Pagină Echipa ISJ

Echipa I.S.J. Iași

Inspector  Şcolar General - Prof. Dr. Camelia Gavrilă

Inspector  Şcolar General Adjunct - Prof. Bogdan Gabriel Bârzoi

Inspector Şcolar General Adjunct - Prof. Dr. Claudia Tănase


- Inspector școlar de specialitate pentru limba și literatura română, limba latină
» Inspector școlar de specialitate pentru limba și literatura română, limba latină

» Inspector școlar de specialitate pentru limba engleză, germană, rusă

» Inspector școlar de specialitate pentru limba franceză, spaniolă, italiană

» Inspector școlar de specialitate pentru matematică
- Inspector școlar de specialitate pentru matematică

» Inspector școlar de specialitate pentru informatică

» Inspector școlar de specialitate pentru fizică

» Inspector școlar de specialitate pentru chimie

» Inspector școlar de specialitate pentru biologie

» Inspector școlar de specialitate pentru istorie și socio-umane

» Inspector școlar de specialitate pentru geografie

» Inspector școlar de specialitate pentru desen

» Inspector școlar de specialitate pentru muzică

» Inspector școlar de specialitate pentru educație fizică și sport

» Inspector școlar de specialitate pentru religie

» Inspector școlar de specialitate pentru învățământul profesional și tehnic

» Inspector școlar de specialitate pentru învățământul preprimar

» Inspector școlar de specialitate pentru învățământul primar
» Inspector școlar de specialitate pentru învățământul primar

» Managementul resurselor umane - mediul urban
» Managementul resurselor umane - mediul rural

» Perfectionare și formare continuă

» Management educațional, evaluare instituțională, dezvoltare institutională
» Management educațional, evaluare instituțională, dezvoltare institutională
» Management educațional, evaluare instituțională, dezvoltare institutională

» Inspector școlar pentru educație permanentă

» Alternative educaționale și învățământ particular

» Inspector școlar de specialitate pentru proiecte educaționale

» Inspector programe comunitare și proiecte de integrare europeană postaderare

» Inspector școlar de specialitate pentru învățământ special

» Inspector școlar de specialitate pentru minorități

 

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

M.E.N.
Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
F.N.A.P.-I.P.
Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar
Primaria Municipiului Iasi