Model cereri de mișcare a personalului didactic

Print

> Cereri.rar

> Continuitate_suplinire_2011_2012.doc

> Suplinitor_necalificat_model_de_cerere_2011.doc

> Modele_de_cereri_care_nu se regasesc_in_metodologie_2011.doc

Last Updated ( Saturday, 11 June 2011 11:30 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi