Ordinul pentru aprobarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011 - 2012

Print

Ordinul  pentru aprobarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011 - 2012 (descarcă)

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi