Funcțiile de director și director adjunct rămase vacante după concursul desfășurat în sesiunea iunie-august 2017

Print

» Nota posturi dir si dir adj ramase vacante dupa concurs iunie_august 2917.pdf

Last Updated ( Monday, 07 August 2017 14:57 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi