Restrângere de activitate 2010-2011

Print

Vă rugăm ca până pe data de 6.04.2010 să completați tabelul anexat și să îl trimiteți pe email la următoarele adrese, după caz, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it și This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Tabelul va fi transmis și pe suport de hârtie semnat și ștampilat pe data de 7.04.2010.

  • TABEL NOMINAL CU PERSOANELE CARE INTRĂ ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE (descarcă)
 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi