În atenția cadrelor didactice - completări de normă

Print

25-26 martie 2010: completarea, în şedinţă publică a normei didactice cu ore la altă/alte unităţi de învăţământ, la solicitarea şi cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an şcolar, conform programarii pe discipline.

Dosarul se depune la registratura in perioada 23-24 martie 2010 si trebuie sa conţină cererea conform ANEXEI NR. 11 la Metodologie.

  • LISTA POSTURILOR PENTRU COMPLETARE DE NORMĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2010 - 2011 (descarcă)
  • PLANIFICAREA ȘEDINȚELOR PUBLICE (descarcă)
Last Updated ( Tuesday, 23 March 2010 15:37 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi