Etapa de pretransfer - anunț acte de studii legalizate la notar

Print

ANUNȚ

În conformitate cu art. 104 (1) din Metodologie: "La etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pot fi înscrişi, în baza adeverinţei de absolvire, anexate în copie legalizată, absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă în perioada februarie 2014 - august 2015. Absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă până în ianuarie 2014 (inclusiv) pot fi înscrişi la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, numai dacă anexează, în copie legalizată, la cererea de înscriere diploma de absolvire/licenţă şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă."

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi