Tipărire

Consultare publică documente "Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor"-CRED