Tipărire

Conform calendarulului evaluării proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019manuscrisele elaborate de autori/grupuri de autori pot fi depuse la Registratura Ministerului Educației Națioale până în data de 19 martie, inclusiv.

 

 

 

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării