ANUNȚ

 

Centrul de încriere pentru Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - 2018 este la Colegiul Economic Administrativ din Str. Sarariei nr.35, Iași 

 Program 09-15,00; perioada 20 aprilie  - 03 mai (cu excepția zilelor libere)