În atenția candidaților care participă la ședințele de repartizare

 

 Ședințele de repartizare vor avea loc în sala de festivități a Colegiului de Artă „O. Băncilă” Iași

  Accesul candidaților, în cadrul Colegiului de Artă „O. Băncilă” Iași se face pe la intrare elevi.

 1. Accesul candidaților se va face numai cu asigurarea respectării normelor de igienă specifice:
 • asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii la punctele de control-acces în incinte, iar accesul este interzis pentru candidații care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius;
 • dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru;
 • accesul în instituție, este organizat, prin marcaje, astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate;
 • organizarea activităților specifice prin evitarea aglomerărilor de persoane;
 • candidatii vor purta măști de protecție;
 1. Accesul candidaților va fi permis conform programării disciplinelor, pentru ședința publică de repartizare, afișate pe site-ul ISJ Iași.
 2. Accesul în sală se va realiza într-un număr de maxim 20 candidați, în ordinea descrescătoare a notelor la disciplina programată.
 3. Conform art 92 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în cadrul ședințelor de repartizare opțiunile candidaților sau a împuterniciților acestora se înregistrează, conform procedurii stabilite de inspectoratul școlar, respectiv în Anexa 1 / 2 /3.
 4. Pentru punctaje egale departajarea se va face, conform art. 63 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, astfel:
 • Candidații cuprinși în programe recunoscute de MEC, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește, se sprijină, personalul didactic de predare pentru a desfașura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;
 • Candidații cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată;
 • Candidații care au dobândit gradul didactic I;
 • Candidații care au dobândit gradul didactic II;
 • Candidații care au dobândit definitivarea in invatamant;
 • Candidații cu media de departajare cea mai mare, calculată conform anexei nr.15 din metodologie;
 • Candidații cu media cea mai mare obținută la examenul de licență/ absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.