ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE A CANDIDAȚILOR

CARE AU PARTICIPAT  LA CONCURSUL NAŢIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA 2020

 

 

ŞEDINŢELE DE REPARTIZARE vor fi organizate la COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ “OCTAV BĂNCILĂ” IAŞI

12 august 2020 – Şedinţa pentru repartizarea cadrelor didactice angajate în anul școlar 2019-2020 cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020 (conform art. 62 alin. (13) din Metodologie);

 
13 august 2020 – Şedinţa de repartizare a candidaților care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pe perioadă nedeterminată (TITULARIZABILE)(conform art. 74, alin.3, lit. b)
 
14 august 2020 – Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine de prioritate:
     1.      completarea normei cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare;
      2.     candidații cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul naţional, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020;