În atenția candidaților la concursul de titularizare – absolvenți promoția 2017, cu examenul de licență susținut și cu adeverință eliberată de către secretariatul facultății absolvite

 

Pentru a veni în sprijinul candidaților în situația mai sus menționată, Comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului de titularizare anunță  posibilitatea validării fișei de înscriere și  în ziua de marți, 11 iulie 2017, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Iași – corpul C, în intervalul 16.00 – 19.00.