ANUNȚ

 

VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2017 PENTRU ABSOLVENȚII 2017 , SE FACE LA I.S.J. IAȘI, CORP C, SALA C7, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

·         JOI                          06.07.2017      ORELE 900 - 1500

·         VINERI                   07.07.2017      ORELE 900 - 1300

 

·         LUNI                      10.07.2017      ORELE 900 - 1500