ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,

SESIUNEA 2017

În perioada 16 – 22 mai 2017 (cu excepția zilelor de sâmbătă 19 mai 2017 și duminică20 mai 2017) la Centrul de Înscriere - Colegiul Economic Administrativ Iașiîn intervalul orar 9:00 – 15:00, se vor depune dosare pentru următoarele etape:

1.Înscrierea candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar;

2Depunerea cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la detașarea prin concurs (notă);

3. Depunerea dosarelor de detașare la cerere prin concurs sau concurs specific;

4Depunerea cererilor de înscriere (însoțite de documentele solicitate în acestea) de către candidații care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2017-2018 și /sau solicită repartizare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare/notelor obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 sau 2011.

 

Notă: Modele de cereri se găsesc pe site-ul www.isjiasi.ro , secțiunea Resurse Umane (http://www.isjiasi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=2054:modele-de-cererietape-de-mobilitate2017&catid=38:perso&Itemid=57 )