Tipărire

Lista punctajelor obținute de cadrele didactice titulare aflate în restrângere totală de activitate începând cu data de 01.09.2017